Delivery

| more
Posiadacie Państwo następujące opcje dostawy do wyboru:

- Odbiór osobisty w siedzibie firmy
- Poczta Polska przesyłka priorytetowa z dodatkową opcją 'OSTROŻNIE'
- Kurier

Koszt przesyłki uzależniony jest od jej wagi i wartości i po dodaniu wybranych produktów do Koszyka podawany jest do
Państwa informcaji jeszcze przed złożeniem zamówienia.


Prosimy Państwa o każdorazowe otwieranie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie stanu i kompletnośći przesyłki,
a w przypadku stwierdzenia mechanicznego jej uszkodzenia lub brakach w zawartości
przesyłki jesteście Państwo uprawnieni do przyjęcia przesyłki i jednoczesnego spisania w obecności kuriera protokołu szkody,
zawierającego opis stwierdzonych nieprawidłowości. Protokół powinien być sporządzony i podpisany
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla kuriera drugi dla Państwa.

Protokół szkody prosimy dołączyć do reklamacji co ułatwi nam ubieganie się odszkodowania od firmy kurierskiej.